Додаток 2 Таблиця для розрахунку основного обміну жінок

Фсс роз’яснив заповнення окремих граф і рядків заяви-розрахунку: вивчаємо

Додаток 2 Таблиця для розрахунку основного обміну жінок

Нагадаємо, що нова форма заяви-розрахунку наведена в додатку 1 до Порядку № 12. Вона складається з:

• єдиної зведеної таблиці, яку умовно можна поділити на лицьову («реквізитну») і зворотну (табличну) частини заяви-розрахунку;

• 5 таблиць додатків до неї за видами матеріального забезпечення:

додаток 1.1 — для допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах;

додаток 1.2 — для допомоги на поховання;

додаток 1.3 — для допомоги по тимчасовій непрацездатності в результаті нещасного випадку або профзахворювання;

додаток 1.4 — для виплат у разі переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу;

додаток 1.5 — для виплат-відшкодувань вартості поховання потерпілого і пов’язаних із цим ритуальних послуг.

На сайті ФСС розміщено роз’яснення фахівців ФСС від 25.09.2018 р., в якому вони розкривають нюанси заповнення нової форми заяви-розрахунку. Їх основна маса стосується порядку відображення в заяві-розрахунку допомоги чорнобильцям. Але є важлива інформація для відображення допомог, що виплачуються звичайним застрахованим особам. Отже, поїхали.

Нюанси заповнення лицьового боку заяви-розрахунку

Реквізит «Найменування страхувальника». При заповненні цього реквізиту може виникнути запитання: чи можна зазначати в заяві скорочене найменування страхувальника?

Фахівці ФСС відмітили таке. Найменування страхувальника повинне відповідати даним, що містяться в ЄДР, і заповнюється відповідно до вимог ЦКУ, Вимог № 368/5.

Скорочене найменування може застосуються юридичною особою у разі, якщо його використання передбачено уставними документами і воно внесене в ЄДР.

Реквізит «Місцезнаходження юридичної особи». Тут треба сказати, що на практиці юридична і фактична адреси можуть не збігатися. Тому виникає запитання — яку адресу треба зазначати: юридичну або фактичну (адреса фактичного місцезнаходження страхувальника)?

Фонд відповідає, що цей реквізит заповнюється відповідно до вимог Закону № 755. Місцезнаходженням страхувальника вважається те, яке зазначене у виписці з ЄДР. А це означає, що в цьому реквізиті зазначайте саме юридичну, а не фактичну адресу страхувальника.

Нюанси заповнення зворотного (табличного) боку заяви-розрахунку

Рядок 1.1 граф 3 і 4 «У тому числі виплата за пільгами постраждалим внаслідок ЧАЕС». Головне питання заповнення цього рядка полягає в наступному: які саме пільги чорнобильців і відповідно виплати маються на увазі?

ФСС відмітив, що в цьому рядку відображається допомога застрахованих осіб, що скористалися пільгами в статусі постраждалих внаслідок ЧАЕС, передбачені ч. 1 ст. 24 і ч. 1 ст. 26 Закону № 1105, п. 16 ч. 1 ст.

20 і п. 2 ч. 1 ст.

30 Закону № 796: кількість днів тимчасової непрацездатності в графі 3 і, відповідно, сума, на яку збільшений розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності для цієї категорії осіб, — у графі 4.

Таким чином, у рядку 1.1 зазначайте виплати за такими «чорнобильськими» пільгами:

• 100 % оплата лікарняного листа чорнобильця 1 — 3 категорій (за рахунок ФСС з 6 дня непрацездатності) незалежно від страхового стажу чорнобильця.

Так, без застосування «чорнобильської» пільги лікарняний лист оплачується в процентному співвідношенні залежно від стажу (50-, 60-, 70-, 100 %). Але застосовуючи «чорнобильську» пільгу, його оплачують у розмірі 100 %.

Суму різниці між сумою допомоги, розрахованою виходячи зі 100 % оплати, і відсотком оплати залежно від наявності страхового стажу, відображайте в графі 4;

• 100 % оплата лікарняного «по догляду» за хворою дитиною віком до 14 років, постраждалою від Чорнобильської катастрофи, незалежно від страхового стажу за увесь період хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування, одному з батьків або особі, яка їх замінює, якщо дитина потребує догляду батьків згідно з медичним висновком установи охорони здоров’я, в якій дитина лікується або перебуває на диспансерному обліку. Нагадаємо, що у звичайному випадку необхідності догляду за хворою дитиною виписують лікарняний лист строком не більше 14 календарних днів. З 15-го дня одному з батьків, що доглядають за дитиною, виписується довідка «по догляду», яка не підлягає оплаті. У випадку з чорнобильцями лікарняний «по догляду» виписується на увесь період хвороби дитини і оплачується в 100 % незалежно від страхового стажу. При цьому якщо у чорнобильця, що здійснює догляд за хворою дитиною віком до 14 років, страховий стаж складає більше 8 років, то в графу 3 потрапить кількість днів догляду, що перевищує 14, а в графу 4 — повна сума допомоги за дні, що перевищують 14. Якщо ж стаж менше 8 років, то в графу 3 буде включено загальну кількість днів догляду, а в графу 4 — суму різниці між фактично нарахованою допомогою за усі дні догляду у вигляді 100 % компенсації заробітної плати і сумою допомоги, нарахованої за перші 14 днів догляду з урахуванням стажу застрахованої особи (50, 60, 70 %);

• 100 % оплата лікарняного листа чорнобильцям за період санаторно-курортного лікування з урахуванням часу проїзду туди і назад незалежно від того, ким і за чий рахунок видана путівка.

У цьому випадку в графу 3 потрапить (з графи 17 додатка 1.1) загальна кількість днів санаторно-курортного лікування з урахуванням часу проїзду туди і назад, у графу 4 (з графи 18 додатка 1.

1) уся сума допомоги за ці дні.

Фонд так само нагадав нам, що у разі, якщо у «звичайного» працівника є підстави для застосування ч. 4 ст. 19 Закону № 1105 (обмеження лікарняних «мінімалкою»), то для працівників-чорнобильців, що мають право на 100 % оплату лікарняного (для них обмеження «мінімалкою» не діє), слід враховувати, що така особа скористалася пільгою як постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС.

Додамо, що додатково у заповненні цього рядка допоможе п. 5.6 Порядку № 4 (пояснення до заповнення таблиці II Звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП).

Важливо! Для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, що мають право на 100 %-ву оплату лікарняного та наявний стаж більше 8 років, така виплата не вважається пільгою. Виняток: випадки санаторно-курортного лікування і здійснення догляду за хворою дитиною більше 14 днів.

Рядок 2 граф 3 і 4 «Допомога по вагітності та пологах». Тут усе просто. Заповнюється кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (графа 3) і сума нарахованої допомоги по вагітності та пологах, що надається за рахунок коштів ФСС (графа 4).

Рядок 2.1 граф 3 і 4 «У тому числі виплата за пільгами постраждалим внаслідок ЧАЕС».

Яку кількість днів відпустки і яку суму допомоги треба ставити в цих графах: усі дні чи лише ту кількість, на яку збільшено відпустку і допомогу за рахунок пільги чорнобильця? ФСС у своїх роз’ясненнях дає чітку відповідь: заповнюється кількість днів, на яку збільшена загальна тривалість відпустки по вагітності та пологах, і відповідно сума, на яку збільшено розмір допомоги по вагітності та пологах жінкам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесеним до 1 — 3 категорій.

Тобто в графі 3 вказують різницю у кількості днів між відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, наданою на загальних підставах, і відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, наданою на пільгових умовах (54 к. дн. = 180 к. дн. — 126 к. дн.). У графі 4 — суму допомоги, нарахованої за додаткові дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Рекомендації по заповненню додатка 1.1 до заяви-розрахунку

Графа 6 «Основне місце роботи — 1; сумісництво — 2; ФОП — 3; ЦПХ — 4». Найпопулярніше запитання, що виникло при заповненні цієї графи: якщо працівник працює у одного і того ж роботодавця і за основним місцем роботи, і за сумісництвом (внутрішній сумісник), який код ставити в цю графу?

Отже, допомогу (лікарняні, декретні) роботодавець нараховує своїм працівникам за кожним місцем роботи окремо. Це ж стосується і ситуації із внутрішніми сумісниками. Отже, в заяві-розрахунку за внутрішніми сумісниками буде два окремі рядки.

При цьому в одному рядку, де зазначена сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (по вагітності та пологах) за основним місцем роботи, в графі 6 буде зазначено «1», у другому рядку, в якому ви вказуватимете допомогу по тимчасовій непрацездатності (по вагітності та пологах) за внутрішнім сумісництвом, треба зазначити «2».

З роз’яснень ФСС візьмемо головне: необхідно вибирати тільки один з кодів видів зайнятості. Тобто у кожному з рядків у графі 6 у нас буде зазначений один з кодів видів зайнятості.

Графи 17 — 18 «В тому числі за пільгою постраждалим на ЧАЕС за рахунок коштів Фонду». Заповнення цих граф досить складне. Усе залежить від виду тимчасової непрацездатності (відмічений у листку непрацездатності), а також від страхового стажу чорнобильця. ФСС постарався роз’яснити кожен випадок.

Лікарняний видано чорнобильцеві у зв’язку з причинами непрацездатності: 1 — загальне захворювання, 3 — захворювання внаслідок аварії на ЧАЕС.

У цьому випадку в графі 17 проставляємо кількість днів, які обчислюються, починаючи з 6-го дня непрацездатності. У графі 18 — суму, на яку збільшено розмір допомоги, починаючи з 6-го дня непрацездатності, у зв’язку із застосуванням пільги за страховим стажем у вигляді виплати компенсації 100 % заробітної плати для осіб, що мають страховий стаж менше 8 років.

Наведемо приклад.

Приклад 1. Страховий стаж чорнобильця 2-ї категорії на момент захворювання складає 7 років.

Без застосування «чорнобильської» пільги лікарняний лист підлягав би оплаті у розмірі 70 %, але застосовуючи пільгу, його оплачують у розмірі 100 %. Суму різниці між відсотками, тобто 30 %, треба відобразити в графі 18. У графі 17 при цьому відображається кількість днів оплати за рахунок коштів ФСС. При цьому кількість днів, зазначених в графах 14 і 17, повинна збігатися.

Лікарняний лист виданий чорнобильцеві у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною віком до 14 років (причина непрацездатності — 10).

Пунктом 2 ст.

30 Закону № 796 передбачено виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворою дитиною віком до 14 років у розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу) (постраждалим від Чорнобильської катастрофи) незалежно від страхового стажу за увесь період хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування, одному з батьків або особі, яка їх замінює, якщо дитина потребує догляду батьків згідно з медичним висновком установи охорони здоров’я, в якій дитина лікується або перебуває на диспансерному обліку.

У такому разі:

у графі 17 — заповнюється загальна кількість днів догляду;

у графі 18 — заповнюється сума, яка розраховується як різниця між фактично нарахованою допомогою за усі дні догляду в 100 % «пільговому» розмірі і сумою допомоги, нарахованої за перші 14 днів догляду з урахуванням стажу застрахованої особи (50, 60, 70 %). При цьому кількість днів, зазначених у графах 14 і 17, повинна збігатися.

У разі якщо в особи, що здійснює догляд за хворою дитиною віком до 14 років, постраждалою від Чорнобильської катастрофи, загальний страховий стаж більше 8 років, то заповнюється так:

графа 17 — кількість днів догляду, що перевищує 14;

графа 18 — повна сума допомоги за дні, що перевищують 14.

Що це означає? Розглянемо на прикладах.

Приклад 2. Страховий стаж чорнобильця 3-ї категорії на момент захворювання дитини складає 6 років 5 місяців. Лікарняний «по догляду» відкритий на 15 к. дн. Середній заробіток — 200 грн.

За рахунок «соцстраху» оплачуються усі 15 к. дн.У графі 17 ставимо «15» (к. дн.).

У графі 18 — «1040» (грн.) (200 грн. х 15 к. дн. — 200 грн. х 70 % х 14 к. дн.).

Приклад 3. Умови ті ж, що в прикладі 2, тільки страховий стаж чорнобильця на момент захворювання дитини складає більше 8 років.

У графі 17 ставимо «1» (к. дн.) (15 к. дн. — 14 к. дн.).

У графі 18 — «200» (грн.) (200 грн. х 1 к. дн.).

Листок непрацездатності виданий чорнобильцеві у зв’язку з причиною непрацездатності 7 — санаторно-курортне лікування.

Пунктом 16 ст. 20 Закону № 796 передбачено: отримання лікарняного листа чоронобильцем на увесь період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу проїзду туди і назад, з виплатою допомоги за державним соціальним страхуванням незалежно від того, ким і за чий рахунок видана путівка.

ФСС відмічає, що в цьому випадку в графі 17 потрібно вказувати загальну кількість днів санаторно-курортного лікування з урахуванням часу проїзду туди і назад (кількість днів, зазначених у графах 13, 14 і 17, при цьому повинна збігатися). У графі 18 тоді зазначається уся сума допомоги (при цьому сума в графах 15, 16 і 18 так само має бути ідентичною).

Приклад 4. Санаторно-курортне лікування чорнобильця 2-ї категорії триває 21 к. дн. Його страховий стаж на початок лікування склав більше 8 років. Середній заробіток — 250 грн.

За рахунок ФСС оплачуються усі 21 к. дн.

У графах 17, 13 і 14 ставимо «21» (к. дн.).

У графах 18, 15 і 16 — «5250» (грн.) (250 грн. х 21 к. дн.).

Листок непрацездатності виданий жінці-чорнобильцеві 1 — 3-ї категорій у зв’язку з причиною непрацездатності 8 — вагітність та пологи.

ФСС роз’яснює, що при заповненні заяви-розрахунку для отримання декретної допомоги жінці-чорнобильцеві ми в графах 17 і 18 повинні зазначити різницю у кількості днів і суми допомоги (нарахованої за ці додаткові дні) між декретом, що надається на загальних підставах, і декретом, що надається на «чорнобильських» пільгових умовах (жінкам, постраждалим у результаті Чорнобильської катастрофи, віднесеним до 1 — 3-ї категорій).

Наведемо приклад.

Приклад 5. Жінці-чорнобильцеві 3-ї категорії виписаний лікарняний лист у зв’язку з вагітністю та пологами на 180 к. дн. Її середній заробіток для оплати декретної відпустки склав 150 грн.

Заповнюючи додаток 1.1, в рядку з інформацією за декретницею та її лікарняного листа вказуємо:

• у графі 17: 180 к. дн. — 126 к. дн. = 54 дні;

• у графі 18: 150 грн. х 54 к. дн. = 8100 грн.

Графа 19 «Номер посвідчення (ЧАЕС)». Фонд відмітив, що у разі заповнення граф 17 та 18 (додатки 1.1) обов’язково заповнюється графа 19, де зазначаються серія і номер (чи номер) посвідчення чорнобильця.

При цьому ФСС звертає нашу увагу на такий важливий факт: 25 липня 2018 року набула чинності постанова КМУ «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян» від 11.07.2018 р. № 551, в якій дозволяється до 1 січня 2019 року використовувати для видачі громадянам усіх категорій, визначених Законом № 796

Источник: https://i.Factor.ua/journals/ot/2018/october/issue-20/article-40167.html

Обчислення основного обміну

Додаток 2 Таблиця для розрахунку основного обміну жінок

Енергія, що вироблена.

Розділ 7.Фізіологія процесів обміну речовин та енергії

Основні поняття розділу

Обмін речовин (метаболізм) та енергії – сукупність фізичних, хімічних та фізіологічних процесів перетворення речовин і енергії у організмі, а також їхній обмін між організмом та навколишнім середовищем. Складається із двох взаємопов’язаних процесів: анаболізму (асиміляція) та катаболізму (дисиміляція).

Функціональний метаболізм – обмін жирів та вуглеводів, що головним чином слугує для забезпечення фізіологічних функцій.

Структурний метаболізм – обмін білків, що у першу чергу потрібний для підтримання та змін структури організму.

Загальна кількість виробленої енергії – сума зовнішньої роботи, теплових витрат та запасеної енергії.

Одиниці виміру обміну речовин – за основну одиницю прийнято 1 джоуль(Дж)= 1 ватт·1 секунда = 2,39·10-4 ккал; 1ккал = 4187Дж = 4,187кДж ≈ 0,0042 МДж. Отже, 1кДж/год ≈ 0,28Вт (≈0,239ккал/год) та 1кДж на добу ≈ 0,012Вт (≈ 0,239ккал на добу).

Коефіцієнт корисної дії (ККД, або η) – та частина енергії, що виробляється, яка використовується на зовнішню роботу; ця величина завжди меньша за 100%:

η(%)= зовнішня робота · 100

Розрізняють сумарний ККД, що розраховують по загальній енергопродукції, та практичний ККД, що визначають по кількості виробленої енергії, від якої виднято енергію основного метаболізму.

Енергетичні витрати людини протягом доби складаються з трьох величин: основного обміну, специфічно-динамічної дії їжі та енергії, яка затрачена на виконання певного роду роботи.

Основний обмін – найменьший рівень обміну речовин, що спостерігається у стані спокою, натщесерце, при розслаблених м’язах, в умовах кімнатної температури (18-20°С). В середньому величина основного обміну для дорослої людини становить до 1 ккал на 1 кг ваги за годину (близько 1500 ккал за добу).

Калорична вартість продуктів — кількість енергії, яка звільняється при окисненні поживних речовин до остаточних продуктів метаболізму. В середньому калорична вартість 1 г білка – 17,17 кДж(4,1 ккал), вуглеводів – 17,17 кДж (4,1 ккал), жиру – 38,94 кДж (9,3 ккал).

Лабораторна робота № 16.

Мета . Навчитися визначати основний обмін у людини різними способами. Визначити процент відхилень основного обміну піддослідного від норми. Знайти якою є витрата енергії при спокої на одиницю поверхні тіла людини.

Прилади та матеріали. Медичні ваги, ростомір, таблиці (за Бенедиктом) для визначення основного обміну (додаток 1), тонометр, фонендоскоп, секундомір.

Об’єкт дослідження. Людина.

Питання для теоретичної підготовки Обмін речовин та енергії як основна функція живого організму. Анаболізм і катаболізм, їхнє значення та взаємозв’язок. Методи вивчення обміну речовин та енергії. Основний обмін та фактори, що на нього впливають.

Завдання 1 Обчислення основного обміну за таблицями.

Визначають основний обмін через 12 годин після приймання їжі і достатнього відпочинку при нормальних метеорологічних умовах.

Знаходять вагу та зріст досліджуваного. При зважуванні в одязі отриманий результат слід зменшити на 5 кг для чоловіків і на 3 кг для жінок. Далі, використовуючи таблицю (додатки 2-4), відповідно для статі піддослідного, визначають величину основного обміну.

В частині А навпроти маси піддослідного знаходять перший додаток. В частині Б по горизонталі знаходять вік піддослідного, а по вертикалі його зріст і на перетині граф знаходять другий додаток.

Середньостатистична величина нормального основного обміну піддослідного є сумою двох знайдених в таблиці чисел.

Поділивши цю величину на 24 години, одержують величину нормального основного обміну піддослідного у кілоджоулях за годину (кДж/год).

Завдання 2.Розрахунок основного обміну (ООб) за формулами.

Для розрахунку за формулою Дрейера потрібно визначити вагу тіла та вік досліджуваного:

♀ООб = (ккал)

♂ООб = (ккал),

де Р – вага тіла в кг, А – вік у роках.

Більш точною є формула Кляйбера:

Добовий основний обмін у людини вагою 70кг становить у середньому 1680 ккал, при невеликій фізичній праці – 2200-2800 ккал, при важкій фізичній праці – 3600-4500 ккал.

Розрахувати свої показники основного обміну у кілокалоріях та кілоджоулях.

Завдання 3. Обчислення відхилення основного обміну за допомогою формули Ріда.

Формула Ріда дає можливість розрахувати процент відхилення величини основного обміну від норми. Ця формула базується на існуванні взаємозв'язку між артеріальним тиском, частотою пульсу і теплопродукцією організму.

Визначення основного обміну за формулами завжди дає лише наближені результати, але при ряді захворювань (тиреотоксикоз та ін.) вони достатньо достовірні і тому часто застосовуються у клініці.

Допустимим є відхилення до 10% від норми.

У піддослідного визначають частоту серцевих скорочень за допомогою секундоміра і артеріальний тиск за способом Короткова 3 рази з дотриманням умов, необхідних для визначення основного обміну. Визначають середні показники з трьох вимірювань.

Процент відхилень основного обміну від норми визначають за формулою Ріда:

ПВ = 0,75(ЧП+ПТ·0,74) — 72,

ЧП — частота пульсу;

ПТ — пульсовий тиск, який рівний різниці величин артеріального систолічного та діастолічного тиску.

Знайдіть величини відхилення основного обміну за формулою Ріда у відсотках та кілоджоулях на основі даних, що отримані у завданні 1.

Завдання 4. Визначення витрат енергії при спокої на одиницю поверхні тіла людини за допомогою номограм.

Експериментально встановлено, що витрата енергії на 1м² поверхні тіла у чоловіків від 20 до 50 років складає 38-40 ккал/год, а у жінок того самого віку – 36-38 ккал/год.

Поверхню тіла легко вирахувати за допомогою номограм, знаючи зріст у сантиметрах та вагу тіла у кілограмах.

З’єднуючи обидва числа лінією, яка пройде через шкалу поверхні, ми за числом у точці перетину з цією лінією визначимо величину поверхні тіла.

Це число, помножене на 39 для чоловіків і на 37 для жінок, покаже нормальну для піддослідного величину витрати енергії за 1год при повному спокої (мал.10).

Також для визначення поверхні тіла(ПТ) використовують формулу Рубнера:

Зробіть розрахунки, використовуючи номограми та формули.

Питання для самопідготовки та контролю

1. Що таке метаболізм?

2. Основний обмін та методи його вивчення.

3. Які речовини вважають макроергічними? Їх роль у енергетичному обміні.

4. Пластичний та енергетичний обмін. Речовини, що йх забезпечууть.

5. Чи доцільно у спеку годувати собаку м’ясом?

6. Вміст води в органах різних людей приблизно однаковий. У той же час, відсоток води в усьому тілі у них відрізняється. Так, у організмі жінки води у середньому меньше, ніж у чоловіка. У чому причина цього?

7. Величину ККД серця визначають із відношення ККД=А/О2, де А – величина виконаної серцем роботи, О2 – кількість поглинутого кисню, за рахунок чого звільнюється енергія для роботи серця.

У експерименті, що виконувався на серцево-легеневому препараті собаки, встановлено, що розрахована за наведеною вище формулою величина ККД збільшується, якщо серце собаки знаходиться у критичному, близькому до загибелі, стані. Поясніть цей результат.

Лабораторна робота № 17.

Источник: https://studopedia.su/13_71283_obchislennya-osnovnogo-obmInu.html

Розрахунок основного обміну жінок

Додаток 2 Таблиця для розрахунку основного обміну жінок

Таблиця А. Першечисло

Маса, кгКкалМаса, кгКкалМаса, кгКкалМаса, кгКкалМаса, кгКкалМаса, кгКкалМаса, кгКкалМаса, кгКкал
401038481114561191641267721344801420881497961573
411047491124571200651277731353811430891506971583
421057501133581210661286741363821439901516981592
431066511143591219671296751372831449911525991602
4410765211526012296813057613828414589215351001611
451085531162611238691310771391851468931544
461095541172621248701325781401861478941554
471105551181631258711334791411871487951564

Таблиця Б. Другечисло

Ріств смВік (в роках)
17192123252729313335373941434547495153555759
140155146
144171162
148187178
1522011921831741641551461361271171089989807161524333241516
15621520619018117216215314413412511610697877869595041312213
160229220198188179170160151142132123114104958676675748392920
1642432342051961861771681581491401301211121029384746556463727
16825524621320319418417516615614713812811911010091827263544435
17226725822021120119218317316415414513612611710898898070615242
176279270227218209199190181171162153143134123115106968778685950
1802912822352252162071971881791691601511411321241131049485766657

За величиноюосновного обміну визначають другускладову добових енерговитрат, а саме:енерговитрати,що пов'язані зі специфічно-динамічноюабо термогенною дією їжі.

При споживанні їжі з переважним вмістомвуглеводів величина специфічно-динамічноїдії складає 4-7% від значень основногообміну, при споживанні їжі з переважнимвмістом жирів — 4-17%, при споживанні їжіз переважним вмістом білків — 30-40%.

Протепід час використання традиційнихзмішаних раціонів харчування величинаенерговитрат, що пов'язані зіспецифічно-динамічною дією їжі, якправило, коливається у межах від 10 до15%.

Енерговитрати,що зумовлені нервово-м'язовою діяльністюта руховою активністю,і, отже, третю складову добовихенерговитрат, вираховують за допомогоюхронометражу всіх видів діяльності, щовиконуються, із використанням даних,які наведені в табл. 5.

Таблиця5

Витратиенергії під час виконання різних видівдіяльності (включаючиосновний обмін)

Види діяльностіЕнерго-витрати, ккал/хв на1 кг масиЕнерго-витрати,кДж/хв на 1кг масиВид діяльностіЕнерго-витрати, ккал/хв на1 кг масиЕнерго-витрати,кДж/хв на1 кг маси
Біг зі швидкістю 180 м/хв0,17800,7440Робота в лабораторії0,03600,1540
Біг зі швидкістю 8 км/год0,13570,5672Їзда на автомашині0,02670,1116
Бесіда стоячи0,02670,1116Миття посуду0,03430,1434
Бесіда сидячи0,02520,1053Миття підлоги0,05480,2291
Витирання пилу0,04110,1718Відпочинок стоячи0,02640,1104
Гімнастика, вільні рухи0,08450,3532Відпочинок сидячи0,02290,1250
Одягання та роздягання0,02810,1175Плавання0,11900,4974
Прасування білизни0,03230,1350Друкування на машинці0,03330,1392
Приймання їжі сидячи0,02360,0986Робота шевця0,03210,1342
Підмітання підлоги0,04020,1680Робота лікаря-хірурга (операція)0,02660,1112
Домашня робота0,05300,2215Робота на ЕОМ0,02470,1032
Прослуховування лекцій0,02430,1015Перерва0,02580,1078
Підготовка до занять0,04550,1902Відпочинок лежачи (без сну)0,01830,0765
Ходьба асфальтованою дорогою0,05970,2500Прибирання ліжка0,03290,1375
Умивання (до пояса)0,05040,2106Приймання душу0,05700,2383
Сон0,01550, 0646

Вході визначення енерговитрат, щопов'язані з виконанням певної роботи,слід звернути увагу на те, в яких одиницях(ккал/хв, або кДж/хв на 1 кг маси тіла)виражена їх величина у таблиці, а такожна те, чи включають вони у свою структурувеличину основного обміну.

Норми харчуваннядорослого працездатного населеннязалежно від статі диференційовані начотири групи фізичної активності. Прицьому враховується коефіцієнт фізичноїактивності (КФА), тобто відношеннязагальних енерговитрат до величиниосновного обміну.

Першагрупа— працівники, які зайняті переважнорозумовою та легкою фізичною працею,невелика фізична активність: КФА дорівнює1,4 (наукові працівники, студентигуманітарних факультетів, операториЕОМ, контролери, педагоги, диспетчери,працівники пультів управління та ін.).

Другагрупа— працівники, які зайняті легкою працею,невелика фізична активність, КФА — 1,6(водії трамваїв, тролейбусів, робітникиконвейєрів, вагарі, пакувальниці, кравці,працівники радіоелектронної промисловості,агрономи, медичні сестри, санітарки,працівники зв’язку, сфери обслуговування,продавці промислових товарів та ін.).

Третягрупа— працівники, які зайняті працеюсереднього ступеня важкості, середняфізична активність: КФА — 1,9 (слюсарі,налагоджувальники, станочники, буровики,водії екскаваторів, бульдозерів таавтобусів, лікарі-хірурги, текстильники,взуттєвики, залізничники, водії вугільнихкомбайнів, продавці продовольчихтоварів, водники, апаратники,металурги-доменщики, працівники хімічнихзаводів та ін.).

Четвертагрупа– працівники, які зайняті важкою фізичноюпрацею, висока фізична активність: КФА— 2,3 (для чоловіків) і (2,2 для жінок)(будівельники, помічники буровиків,прохідники, бавовнороби, більшістьсільськогосподарських працівників імеханізаторів, доярок, овочівники,деревообробники, металурги, ливарникита ін.).

Кожна група, в своючергу, поділена на три вікові категорії:18-29 років, 30-39 та 40-59 років. Як середняідеальна маса тіла прийнята маса 70 кгдля чоловіків і 60 кг для жінок. Нормивраховують вплив кліматичних особливостей— потреби в енергії населення північнихрайонів повинні перевищувати на 10-15 %потреби жителів інших кліматичних зон.

Источник: https://studfile.net/preview/1784960/page:55/

Розрахунок власного основного обміну (за формулою Дрейнера): Методичні вказівки до виконання практичної роботи

Додаток 2 Таблиця для розрахунку основного обміну жінок

Практичнаробота №2

Тема: Розрахуноквласного основного обміну (за формулою Дрейнера).

Мета заняття:навчитисьметодам визначення основного обміну та дослідження факторів, що впливають наобмін речовин у людини.

Методичні вказівки довиконання роботи.

Завдання 1. розглядрівняння енергетичного обміну.

Ми приступаємо до розгляду кожного елемента рівнянняенергетичного обміну окремо. Ще раз нагадаю самерівняння.

Епищ = Еосн.про. + Етермо + Ефиз.нагр + Есддп.

Основний обмін.

Першаскладова правої половини рівняння — основний обмін. Енергія, що витрачає напідтримку життєдіяльності організму в стані лежачи й емоційного спокою через12-16 годин після прийому їжі при температурі 18-20 градусів Цельсія, єосновний обмін.

Існує кілька формул, що визначають витрати на основнийобмін.

Розрахунок добових енерготрат на основний обмін (формулаГарріс-Бенедикт)

— Для чоловіків

Еосн.про.=66 + [13,7 х МТ (кг)] + [5 х Ріст (див)] — [6,8х Вік (роки)]

— Для жінок

Еосн.про.=655 + [9,6 х МТ (кг)] + [1,8 х Ріст (див)] — [4,7х Вік (роки)]

Приклад. Чоловік ростом 180 см, масою 76 кг, 40 років, його основний обмін становить:

Е=66 + (13,7 х 76) + (5 х 180)- (6,8 х 40) = 1735,2 Ккал         f

Приклад. Жінка ростом 166см,масою 60 кг, 40 років, її основний обмін становить:

Е=655 + (9,6 х 60) + (1,8 х 166) — (4,7 х 40) = 1341,8Ккал

Формула Дрейера. По цій формулі добова величина основногообміну в кілокалоріях може бути визначена в такий спосіб.

Eoch.o6.=W1/2 / (К*А0.1333)

де, W-маса тіла в грамах (звернете особливу увагу!),

А-вік людини в роках,

К-константа, рівна:   0,1015-длячоловіка; 0,1129 – для жінки.

Завдання2. дослідити фактори, що суттєво впливають на типобміну речовин у людини.

Добовавеличина основного обміну в кілокалоріях, розрахована по формулі Дрейера для людей масою 70 кг.

Чоловік

1656

1594

1547;

1510

1480

1453

1431

Жінка

1489

1433

1391

1358

1330

1307

1286

Як ми можемо вплинути на основний обмін.

Як реально вплинути на основний обмін? Тут є кількаосновних моментів.

Перше. B випадку незначногозниження калорійності їжі, також у випадку значного недоліку основних живильнихречовин (вітамінів, мікроелементів, білка й ін.) організм здатний скоротитисвої витрати за рахунок основного обміну й термогенеза.

Як це відбувається? Знижується температура тіла на 0,2 — 0,3 градуси, трохисповільнюється темп роботи серця (пульс), знижується тиск, знижується тонусм'язів, і «підкошуються ноги». Людина починаєбільше спати й стає більше ледачим, тепліше одягатися, швидше утомлюється,менше рухається й навіть звичну роботу виконує більш економічно.

І цей ефектдуже часто готовий звести до нуля всі зусилля й результати незбалансованихнизькокалорійних дієт.

Людський організм здатний заощадити досить багато енергіїй тому є приклади. У концтаборах люди іноді виживалитривалий час при низької калорійності й інтенсивній фізичній праці. Це складно укласти в механістичну теорію.

Однак, розуміння того, щопри зниженні калорійності харчування організм здатний значно заощаджуватиенергію дає нам подання, як це могло відбуватися.

Ці ж механізми пояснюють нам, чому дуже часто ні голодування, ні тверді дієтине приводять до бажаних результатів.

Розглянемо можливі методи впливу на активізацію основногообміну, що дозволить  активніше спалювати калорії ворганізмі, прикладаючи менше зусиль, на скільки це можливо й на скількиефективно.відразу виключу такі методи як психотерапія й голковколювання. .

Пережите емоційне збудження, будь те позитивні абонегативні емоції, може викликати протягом декількох наступних днів підвищенняобміну на 11 -19%. Багато хто, видимо, зіштовхувалисяз тим, що люди часто й значимо гублять вагу, випробовуючи тривалий часнегативні емоції.

Але позитивні емоції можуть вамдопомогти активізувати витрати енергії організмом.До речі, саме за рахунок величезного заряду позитивних емоцій при сексуальнійблизькості людини спалює багато енергії, а ніяк не за рахунок більших фізичнихнавантажень.

Більше позитивних емоцій і це допоможе вам підтримуватипотрібну вагу.

Источник: https://vunivere.ru/work16236

Scicenter1
Добавить комментарий